Cell-Free Synthesis of Human Endothelin Receptors and Its Application to Ribosome Display

論文情報

Cell-Free Synthesis of Human Endothelin Receptors and Its Application to Ribosome Display

Anal Chem. 2022 Mar 8;94(9):3831-3839.

著者名

Hiroki Nakai, Kinuka Isshiki, Masato Hattori, Hiromasa Maehira, Tatsumi Yamaguchi, Keiko Masuda, Yoshihiro Shimizu, Takayoshi Watanabe, Takahiro Hohsaka, Wataru Shihoya, Osamu Nureki, Yasuhiko Kato, Hajime Watanabe and Tomoaki Matsuura.

関連する製品・サービス

PUREfrex
PUREfrex®