Structural and functional definition of the specificity of a novel caspase-3 inhibitor

論文情報

Structural and functional definition of the specificity of a novel caspase-3 inhibitor;
Ac-DNLD-CHO. BMC Pharmacol. 7, 8.

著者名

Atsushi Yoshimori, Junichi Sakai, Satoshi Sunaga, Takanobu Kobayashi, Satoshi Takahashi, Naoyuki Okita, Ryoko Takasawa, and Sei-ichi Tanuma

関連する製品・サービス

PUREfrex
PUREfrex®