Embedding a membrane protein into an enveloped artificial viral replica

論文情報

Embedding a membrane protein into an enveloped artificial viral replica

RSC Chem Biol. 2021 Dec 21;3(2):231-241.

著者名

Hiroto Furukawa, Hiroshi Inaba, Yoshihiro Sasaki, Kazunari Akiyoshic and Kazunori Matsuura.

関連する製品・サービス

PUREfrex
PUREfrex®