Polypeptide aptamer selection using a stabilized ribosome display.

Title

Polypeptide aptamer selection using a stabilized ribosome display.
J. Biosci. Bioeng. 112, 515-517.

Author

Wei Wang, Shuta Hara, Mingzhe Liu, Toshiro Aigaki, Shigeru Shimizu, and Yoshihiro Ito

Related Products and Services

PUREfrex
PUREfrex®